Waxing Treatments

Half Leg                                                                                                                      £17

Half Leg, Bikini Line & Underarm                                                                                £27

Half Leg & Bikini Line                                                                                                 £23

3/4 Leg                                                                                                                       £20

3/4 Leg & Bikini Line                                                                                                  £25

 

3/4 Leg, Bikini Line & Underarm                                                                                 £29

Full Leg                                                                                                                      £24

Full Leg & Bikini Line                                                                                                 £28

 

Full Leg, Bikini Line & Under arm                                                                               £32

Bikini Line                                                                                                                  £15

Bikini Line & Underarm                                                                                              £20

Hollywood Wax                                                                                                           £28

Brazilian                                                                                                                     £28                                                                                                       

Under Arm                                                                                                                  £10

Half Arm                                                                                                                     £14

 

Full Arm                                                                                                                      £16

Lip or Chin Wax                                                                                                            £7

Back or Chest Wax                                                                                                       £25